MENUZOEKEN

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het basisonderwijs. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken.
De school is medeverantwoordelijk voor gelukkige, positieve en veerkrachtige kinderen en leerkrachten. Door de inzet van de Vreedzame School werken we ook aan een goed klassenklimaat, waarin iedereen weet hoe hij zich moet gedragen, wat de regels en afspraken zijn en waarin aandacht en respect is voor elkaar. Het gedragsprotocol en schoolveiligheidsplan, dat ter inzage in de directiekamer ligt, levert hier een belangrijke bijdrage aan. We hanteren de volgende schoolregels:


> Wij zijn vriendelijk voor elkaar

> Wij zorgen ervoor dat iedereen kan leren

> Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt

> Wij zorgen goed voor ons gebouw en onze spullen

> Wij krijgen de kans om onze talenten te ontdekken
Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work