MENUZOEKEN

Schoolplan

Hier vindt u het Schoolplan 2020-2023 van de Willibrordschool. Dit vierjarig beleidsdocument geeft u inzicht in onze keuzes en prioriteiten van beleid. 
Zo beschrijft dit schoolplan de schoolorganisatie, de inhoud van het onderwijs, de kwaliteitszorg, het personeelsplan, het aannamebeleid en de zorgstructuur. Ook geven we in dit plan de onderwijskundige speerpunten aan voor de komende vier jaar. 
Wij hopen u middels dit schoolplan een duidelijk beeld te geven van de Willibrordschool.
Klik hier om het schoolplan te downloaden.
Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work