MENUZOEKEN

Onze visie

Voor en over onze kinderen:

Je bent welkom op onze Willibrordschool voor katholiek basisonderwijs. Wij zorgen ervoor dat iedereen meetelt, zodat jij je veilig en prettig voelt. Samen zorgen we dat je een mooie tijd hebt en veel leert. Naast rekenen, taal, lezen, schrijven, creativiteit en spel leren we met elkaar hoe je goed voor jezelf, de ander en je omgeving zorgt. Bij ons werken en leren we samen van en met elkaar en maken we plezier.

Voor en over onze leerkrachten:

Op de Willibrord zorgen we met elkaar voor onze kinderen en begrenzen we hen met een positieve instelling en benadering. Binnen de structuur van klassikaal onderwijs zorgen we voor een gedifferentieerd lesaanbod. Ook wordt spel, beweging en creativiteit gestimuleerd, zodat kinderen zich in brede zin ontwikkelen. We zijn bekend met de onderwijsbehoeften en sluiten hierbij aan door het kind te zien en te denken in mogelijkheden. We helpen kinderen hun identiteit te vormen waarvan een positief zelfbeeld, veerkracht en het nemen en dragen van eigen verantwoordelijkheid een onderdeel zijn. Afstemmen en samenwerken met ouders, kinderen en elkaar is voor ons belangrijk. We zijn een lerende organisatie waarin we samen verantwoordelijkheid nemen om nòg beter te worden als team en als individu. We staan open voor elkaars feedback en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten en de goede onderlinge sfeer op school.

Voor en over onze directie:

We zien onze kinderen, ouders en personeelsleden en zijn aanspreekbaar. We staan voor een veilige werk- en leeromgeving en maken gebruik van ieders kwaliteiten. Door kaders te scheppen, ruimte te geven en het overzicht te behouden, stimuleren we binnen de lerende organisatie zelfsturing en verantwoordelijkheidsgevoel. De mening van eenieder doet ertoe. We zorgen voor passende inspanning en ontspanning omdat we weten wat er speelt op school. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten op school. We creëren en borgen ontwikkelingen zodat kinderen, leerkrachten en wijzelf blijven(d) leren.

 

Visie bij de kleuters

Op de Willibrordschool leer je jezelf en de wereld om je heen te ontdekken door middel van spel en beweging, omdat dit de manier is hoe jij als kleuter dingen leert. De juf of meester neemt rustig de tijd om jou te leren kennen en helpt je ontdekken waar je goed in bent en wat je nog kunt leren. De juf of meester heeft interesse in je en stimuleert je in je spel om jezelf te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je goed leert omgaan met anderen, materialen en de regels van de school. 

Over onze leerkrachten:

Onze leerkrachten geven de kleuters ruimte en tijd voor spel en beweging. We willen bereiken dat kinderen vertrouwen in zichzelf en anderen krijgen en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. We streven naar een veilig en fijn gevoel voor ieder kind. Een kind ‘zien’ is voor ons belangrijk. De leerkracht heeft een observerende blik, stelt vragen en stimuleert, waarbij de ontwikkelingslijnen voor ogen gehouden worden. De leerkracht biedt een uitdagende speelleeromgeving, waarbij thema’s een middel zijn om het jonge kind zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkracht maakt een beredeneerde keuze om tot verschillende niveaus van spelaanbod te komen. Hiermee bereikt de leerkracht dat kinderen zelf tot ontdekken komen. Er is verbinding tussen de dagelijkse activiteiten in de kring, in de hoeken, aan de tafels, buiten en in de gymzaal. Dit alles doen de leerkrachten in onderlinge samenwerking. Samen werken zij aan de basis voor de hele basisschoolperiode en de toekomst.

 

Visie in beeld

De visie van de Willibrord is in dit filmpje te zien en hier kan de bijbehorende kleurplaat worden gedownload.

Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work