MENUZOEKEN

Ouderparticipatie

We willen met u als ouder samenwerken om uw kind een zo goed mogelijke ontwikkeling te laten doormaken. Wij hechten waarde aan educatief partnerschap: zowel u als ouder als wij als school hebben hetzelfde doel, namelijk om de algehele ontwikkeling van uw kind te optimaliseren. Communiceren is hiervoor het sleutelwoord, zodat ouders en school op één lijn staan in de aanpak. Naast de samenwerking met de ouders, hechten we waarden aan het betrekken van uw kind bij zijn eigen leerproces en ontwikkeling. Een kind moet in staat gesteld worden om mee te mogen denken en te participeren in de aanpak, zowel op individueel niveau, groepsniveau als op schoolniveau. Participatie is voor ons belangrijk. 

Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work