MENUZOEKEN

Projectgroep

Op onze school werken kinderen die op cognitief gebied meer aankunnen dan de reguliere lessen aan uitdagende lesstof. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de klas. De projectgroep is een onderdeel van de extra uitdaging.

De projectgroep komt één keer per week bij elkaar en werkt aan een uitdagende opdracht. Tijdens het werken aan deze opdracht leren de kinderen onder andere gebruik te maken van verschillende bronnen, ze leren plannen en ze werken naar een eindresultaat toe. Hierbij werken de kinderen uit verschillende klassen samen, zodat ze ook oefenen met samenwerken.

Wanneer een kind mee kan doen aan de projectgroep, hangt af van verschillende factoren. Voor de selectie hanteren wij een vast protocol. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij IB.
Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work