MENUZOEKEN

Passend onderwijs


Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle basisscholen een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite. Ook kunt u informatie vinden op www.pporotterdam.nl

Zorgstructuur


De zorgstructuur op de Willibrordschool is erop gericht het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook intern begeleiders. De Interne Begeleider (IB’er) coördineert de zorg voor de leerlingen. De meeste extra hulp wordt door de groepsleerkracht in de klas gegeven. Wij zullen u vanaf het begin betrekken bij de zorg voor uw kind. Iedere bouw heeft zijn eigen projectgroep. In deze projectgroepen werken meerbegaafde leerlingen één keer per week samen aan uiteenlopende uitdagende opdrachten. Natuurlijk kunt u voor vragen altijd terecht bij de groepsleerkracht of de IB’er.
Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work