MENUZOEKEN

Next Levelgroep

De teamleden van de Willibrord dragen elke dag een steentje bij aan de talentontwikkeling van iedereen op school. Wij zorgen voor een rijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de diverse onderwijsbehoeften en interesses van de kinderen. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Wij proberen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Door middel van ons onderwijs willen wij ook voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van het meer-/hoogbegaafde kind, zodat ook deze leerling zich veilig en prettig voelt en veel kan leren. De meer-/en hoogbegaafdheidsspecialisten op school bieden deze kinderen buiten de groep extra instructie zodat zij met opdrachten die aansluiten bij hun behoefte in de groep aan de slag kunnen.
Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work