MENUZOEKEN

Positieve Psychologie

Op de Willibrordschool werken wij met de integrale aanpak “Leer- en Veerkracht”, van Dr. R.M.P. van Zundert. De aanpak is gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie. Leer- en Veerkracht is onze pedagogische pijler, waarbij de mentale veerkracht en het welbevinden centraal staan.

Het integrale meerjarentraject is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie en de kennis van het brein. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je langdurig, schoolbreed inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, je de optimale voorwaarden schept om tot leren te kunnen komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur waarbinnen het schoolteam, de ouders en de leerlingen met plezier in de school zijn en het beste uit zichzelf en elkaar weten te halen. We hebben dus invloed op ons eigen gevoel van geluk en verhogen daarmee ook nog onze prestaties.

Om dit te bereiken, leren de leerlingen o.a.:
- hun sterke kanten kennen en inzetten;
- de aandacht te trainen zodat het werkgeheugen en de concentratie vergroot;
- om te gaan met verschillende emoties door hun gedachten te onderzoeken.

Door aandacht te besteden aan het welbevinden en de veerkracht zitten de leerlingen lekker in hun vel, leren ze makkelijker, hebben ze meer motivatie en plezier op school. Het creëert een optimale leer-, werk- en leefomgeving wat uiteindelijk ook in de resultaten te zien is.

Ook voor u als ouder zijn er in het schooljaar bijeenkomsten en momenten in de klas, zodat u kennis kunt maken met de positieve psychologie. Gedurende het jaar zullen wij u uiteraard over deze momenten informeren.

Bekijk hier onze ervaringen!

Voor meer informatie: http://leerenveerkracht.nl  


Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work