MENUZOEKEN

'Leef, Leer en Lach op de Willibrord!'

Empowering Children for lifelong learning

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij in samenwerking met kinderen, teamleden, de medezeggenschapsraad en ouders onze missie en visie geheel herzien. Een prachtig proces waarbij de stem van kinderen, ouders en teamleden zijn vertegenwoordigd. Het geeft het antwoord op de vraag: Waar staan we voor?

Groei

De teamleden van de Willibrord dragen elke dag een steentje bij aan de groei en ontwikkeling van iedereen op school, zodat het team en de kinderen hun potentieel kunnen bereiken en het beste uit zichzelf halen. De teamleden zijn een rolmodel in blijvend leren en willen graag innoveren. Wij geven en ontvangen structureel feedback. Wij zijn verantwoordelijk en werken vanuit vertrouwen.

Geluk

De teamleden van de Willibrord dragen elke dag een steentje bij aan het werk- en leerplezier van iedereen op school. Vanuit de kennis van positieve psychologie dragen wij bij aan het plezier in leren, het welzijn en de mentale veerkracht van ieder kind op school. Wij zijn rolmodel in betrouwbaarheid en duurzaamheid, stimuleren eigenaarschap en vergroten het democratisch besef/burgerschap.

Talent 

De teamleden van de Willibrord dragen elke dag een steentje bij aan de talentontwikkeling van iedereen op school. Wij zorgen voor een rijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de diverse onderwijsbehoeften en interesses van de kinderen. Wij zorgen voor een actueel en waardevol lesaanbod met een diversiteit aan werkvormen op het gebied van basisvaardigheden, cultuur, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid.

 

Over de Willibrordschool

De Willibrordschool is een katholieke basisschool, onderdeel van de RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs).

Op de Willibrordschool voelen ouders, kinderen en het personeel zich welkom en geven elkaar dat gevoel. De school ligt midden in het centrum van Rotterdam, naast de Markthal. We slagen er met elkaar in om, midden in de grote stad, een persoonlijke en warme school te zijn. We zijn betrokken bij elkaar. Bij ons op school komt iedereen uit alle wijken van Rotterdam en omstreken. Onze school kent ieder kleurtje, ieder geloof en iedere leeftijd: we zijn heel divers en zien dat als een verrijking. We zijn een Katholieke school en we vinden het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. We helpen elkaar, ook als het even tegenzit, omdat we elkaar horen en zien. We helpen de kinderen recht vanuit ons hart een identiteit te vormen door kinderen van en met elkaar te laten leren. We geloven dat we hiermee een nieuwe generatie laten opgroeien die samen een eenheid vormt. We willen dat de kinderen het beste uit zichzelf halen, dagen ze hiertoe uit en geven ze hier verantwoordelijkheid voor. De school kent gezellige vieringen, zoals het Willibrordfeest, Kerstmis, Pasen, sportdag en de Bedankavond waarin we samen komen en vieren dat het fijn is op school. Mede door het vieren van deze momenten, heeft de school zijn identiteit behouden na de verhuizing naar het huidige gebouw. Als wens voor de school hebben we dat we een veilige plek blijven, waarin iedereen zich gelukkig voelt. 

 

Visie in beeld

De visie van de Willibrord is in dit filmpje te zien en hier kan de bijbehorende kleurplaat worden gedownload.

Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work