MENUZOEKEN

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool en vrijwel alle kinderen starten dan ook met 4 jaar. (Vanaf 5 jaar moet een kind in Nederland naar school.) Heel erg leuk en ook een beetje spannend natuurlijk. Daarom vindt er eerst een kennismaking met de directie of intern begeleider van de onderbouw plaats en bezoekt u onze school. U mag overal een kijkje nemen en wij of de kinderen uit de bovenbouw nemen u mee door ons mooie en unieke schoolgebouw.

Denkt u dat wij de juiste school zijn voor uw kind na uw eerste bezoek, dan meldt u uw kind aan en volgt een kennismakingsgesprek met de leerkracht én maken we wenafspraken voor een goede start in groep 1/2.

U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. Eerder is niet nodig, wij hanteren (nog) geen wachtlijsten voor de instroom in groep 1. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.
 

Stappen voor het aanmelden

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Graag zelfs, want het is een belangrijk besluit. Wij gaan persoonlijk met u in gesprek en geven u een rondleiding door ons gebouw. Stuur een e-mail naar info@kbs-willibrord.nl en laat uw naam en telefoonnummer achter, dan bellen wij u voor een afspraak. Dit kan ook via het contactformulier op deze website bij het tabblad ‘contact.’

U kunt ook zelf bellen naar 010-2409541 en vragen naar de directie (Marijke Verhagen of Andrea Moret) voor het maken van een kennismakingsgesprek.
 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier/inschrijfformulier waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.
 

 

 

 

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:
· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Op dit moment zitten onze groepen 6, 7 en 8 vol.

· Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat het katholieke geloof.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.
 

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school krijgt u daar een schriftelijke/digitale bevestiging van. Uw kind mag vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 3 momenten bij ons op school komen wennen. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op om hierover afspraken te maken.

 

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is, schrijven wij uw kind definitief in.

Ontwerp | HFCM onderwijs  |   Realisatie | web2work